En kraftig jordbävning har inträffat utanför Sumatras kust. Kartan visar jordbävningens epicentrum och ev. drabbade områden i Indonesien.
Bildrättigheter


Kraftig jordbävning utanför Indonesiens kust

Uppdaterad 2012.04.11, 17:18:

Våra ambassader i Bangkok och Jakarta har nu bekräftat att myndigheterna i Thailand respektive Indonesien hävt de tidigare tsunamivarningarna.

Uppdaterad 2012.04.11, 16:48:

Tsunamivarningarna dras tillbaka

Indonesiska myndigheter har dragit tillbaka tsunamivarningarna för Sumatra, hittills har ingen våg högre än c:a en meter rapporterats. Det framstår inte längre som troligt att någon allvarligare tsunami kommer att drabba Sumatra. Myndigheterna håller emellertid fortfarande ett vakande öga på eventuella efterskalv. Vår ambassad i Jakarta rapporterar att det inte finns några uppgifter om att svenskar skadats.

Som framgår av mediarapportering förefaller effekten av jordbävningen bli mindre än befarat och det framgår av media att tsunamivarningen i Thailand lyfts. Vi – och ambassaderna – fortsätter naturligtvis att bevaka.

Uppdaterad 2012.04.11, 14:34:

På förmiddagen idag svensk tid inträffade ett kraftigt jordskalv utanför Indonesiens kust.

UD har kontaktat våra ambassader i området. Ambassaderna följer utvecklingen noga. Huvuduppgiften: Att kontrollera läget för svenskar som eventuellt drabbats.

Svenskar som befinner sig i områden som kan komma att drabbas uppmanas hålla sig informerade via lokala medier och myndigheter – och följa deras rekommendationer.

Sveriges ambassader i Jakarta, Bangkok, New Delhi och Singapore har uppdaterad reseinformation med anledning av jordskalvet och de tsunamivarningar som utfärdats.

Vi återkommer med mer information här på UDbloggen så snart som sådan finns. Följ oss också gärna på Twitter @Utrikesdep

Några nyttiga länkar:

UD:s råd vid kriser och katastrofer

Pacific Tsunami Warning Center

Krisinformation.se

Om en krissituation uppstår finns beredskap

UD larmar ambassader i regionen, ambassadernas uppgift är sedan att rapportera om skadeomfattningen och om situationen för svenska medborgare.

Vid kris finns förberedda insatsstyrkor: Dels har UD anställda som är redo att åka till det drabbade området med kort varsel, dessutom finns ett samarbete mellan UD, MSB, Socialstyrelsen och polisen som innebär att det finns en grupp utvalda personer utbildade för krissituationer som är redo att resa iväg och hjälpa svenskar i katastrofer. MSB har också en insatsgrupp för hjälp till lokalbefolkning.

Om svenskt katastrofbistånd blir aktuellt samordnas detta via FN och EU.


0 kommentarer Skriv kommentar

Kommentera inlägget

För att skriva kommentarer måste du logga in med Facebook:

Läs om bloggarnas netikett

Senaste inlägg i våra omvärldsbloggar

Praktikplats: Bangkok

Skriv Praktikant på ambassaden i Bangkok

Gratulerer med Dagen

22 maj 2015 kl 02:12

Hej kära läsare!

Nästa vecka är en händelserik vecka då både hälsodelegationen och…

Världshandelsbloggen

Skriv Sveriges ambassadör till WTO, Genève
Joakim Reiter

Den som gapar efter mycket…

26 juli 2014 kl 23:21

Vid allmänna rådets möte i fredags blockerade Indien antagandet av det…

OECD-bloggen

Skriv Sveriges ambassadör till OECD, Paris

Framgångar för Sverige i Unesco

14 november 2013 kl 16:09

I går valdes Sverige in i Unescos styrelse under organisationens pågående generalkonferens. Att…

Globalt från New York

Skriv Sveriges FN-representation i New York

Kronprinsessebesök

05 oktober 2013 kl 02:46

Idag har vi haft nöjet att ha kronprinsessan Victoria på besök. Hon och…