Arkiv - UDbloggen

Lantmäteriets generaldirektör Bengt Kjellson och Miroslav Kobasa ordförande för organisationen Land Reform. Text/Foto: August Borg, UD EC

Vem äger marken i Vitryssland?

August Borg arbetar på UD:s enhet för Östeuropa och Centralasien. Idag bloggar han om lantmäteri i Vitryssland.

Att veta vem som äger fastigheter…

Efter nära 20 år – avtalet mot provsprängningar har ännu inte trätt i kraft

Med de eminenta medlemmarna i GEM (Group of Eminent Persons) på plats i Stockholm passade UD tillsammans med …

Mr. Shyam Saran Negi talar till skolbarn om vikten av att rösta. Foto: Google India

Världshistoriens största val

Anna Uggla arbetar med politiska frågor vid ambassaden i New Delhi . Idag bloggar hon om valet som idag har påbörjats i Indien. Världshistoriens…

Paneldebatt under SIPRI-konferensen. Foto: catarina Axelsson/Regeringskansliet

Frihet från våld ett måste för utveckling

Våld och fattigdom går hand i hand. Människor i våldsdrabbade länder har de sämsta hälso- och utbildningsnivåerna. Under de kommande åren förväntas…

Global yttrandefrihetsrapport presenterad

I veckan lanserade Unesco sin rapport World Trends in Freedom of Expression and Media Development inför ett hundratal inbjudna besökare…

Biståndspolitiska plattformen är nu klar

Helen Eduards är chef för enheten för styrning av utvecklingssamarbetet på UD. Hon bloggar om arbetet med den nu slutförda biståndspolitiska plattformen.

Sveriges nya ambassader i Baku och Jerevan

Sverige har fått två nya ambassader i Östeuropa, Baku i Azerbajdzjan och Jerevan i Armenien. Den 3 mars startade verksamheten vid dessa…

@SweArmsControl – the MFA Department for Disarmament and Non-Proliferation

Our day-to-day work is varied and fascinating. We represent Swedish interests on disarmament and non-proliferation internationally and, in Sweden, we make sure…

@SweArmsControl – UD:s enhet för nedrustning och icke-spridning

Vårt dagliga arbete är varierande och spännande. Vi förmedlar svenska intressen på den internationella arenan i frågor kring nedrustning och icke-spridning, och…

”Film räddade mitt liv”

Rotterdam, Göteborg och Berlin. Tre städer – tre filmfestivaler – som sparkar igång det svenska filmåret 2014. I Göteborg anordnas …