Bildrättigheter

Unga renskötare, en rättschef och en kampanjgeneral

Unga renskötare, en rättschef och en kampanjgeneral, vad har de alla gemensamt? Jo, de befinner sig för närvarande i New York för olika slags FN-möten.

Idag startade Urfolksforum sin tionde session, som håller på i två veckor fram till den 27 maj. Urfolksforum sorterar under ECOSOC (Rådet för ekonomiska och sociala frågor) och styrs av ett expertorgan: hälften av medlemmarna är utsedda av regeringar och hälften av urfolksorganisationer. Vid forumets sammanträden deltar ett mycket stort antal representanter för urfolksorganisationer, däribland för samerna. Den svenska regeringen deltar som observatör med en delegation. FN-representationen medverkar också i ett sidoevenemang senare i veckan om unga renskötare. Idag träffade FN-ambassadör Mårten Grunditz och några andra kolleger dessa unga renskötare här på FN-representationen (se foto).

Denna vecka har vi också besök av en rad UD-kollegor. En av dem är UD:s rättschef Anders Rönquist, som är här för att delta i ett seminarium om R2P (=Responsibility to Protect, eller principen om skyldighet att skydda). Temat för seminariet är hur det internationella samfundet kan stärka den nationella och kollektiva förmågan att förebygga att civilbefolkningar utsätts för folkmord, krigsbrott, etnisk rensning eller brott mot mänskligheten. Rättschefen träffade idag bland annat Francis Deng, FN-generalsekreterarens särskilde rådgivare för förebyggande av folkmord, som kommer att vara en av huvudtalarna på seminiariet.

En annan besökare är ambassadör Elisabeth Eklund, som håller samman Sveriges kampanj för kandidaturen till FN:s råd för mänskliga rättigheter för perioden 2012-15. På programmet står bland annat möten med nyckelländer vars stöd Sverige vill vinna, samt en mottagning för svenskar i FN-systemet. På fredag kommer vi också att övervara årets inval till MR-rådet för perioden 2011-14.

Jag har ägnat stora delar av dagen att åtfölja UD-kollegerna på deras samtal. Vidare har jag medverkat i en särskild övning för att uppmärksamma ettårsdagen i kampanjen för universell ratificering av Barnkonventionens två tilläggsprotokoll om barn i väpnad konflikt samt handel med barn, barnpornografi, m.m. Kampanjen drivs av FN-generalsekreterarens särskilda representanter för barn och väpnad konflikt respektive mot våld mot barn, med bistånd av UNICEF och FN:s MR-kontor. Sverige ratificerade protokollen år 2003 och ger stöd till båda särskilda representanterna, i detta och mycket annat i deras viktiga arbete.

Arbetsdagen avslutade jag med att tillsammans med Mårten gå på ett evenemang i regi av The American Scandinavian Foundation med före detta FN-generalsekreteraren Kofi Annan som huvudgäst. Han gav en föreläsning på temat fred och fattigdom, där han talade om vikten både av att få till stånd konfliktlösningar och verka för fattigdomsbekämpning, och hur begreppen säkerhet och utveckling hänger nära samman. Efteråt blev det tillfälle för Mårten och mig att kort hälsa på den tidigare FN-generalsekreteraren och hans svenska fru Nane.

En fullmatad dag i FN-högkvarteret går mot sitt slut, och imorgon väntar en ny, som lovar att bli minst lika givande, stimulerande och innehållsrik.


0 kommentarer Skriv kommentar

Kommentera inlägget

För att skriva kommentarer måste du logga in med Facebook:

Läs om bloggarnas netikett

Senaste inlägg i våra omvärldsbloggar

Praktikplats: Bangkok

Skriv Praktikant på ambassaden i Bangkok

Gratulerer med Dagen

22 maj 2015 kl 02:12

Hej kära läsare!

Nästa vecka är en händelserik vecka då både hälsodelegationen och…

Världshandelsbloggen

Skriv Sveriges ambassadör till WTO, Genève
Joakim Reiter

Den som gapar efter mycket…

26 juli 2014 kl 23:21

Vid allmänna rådets möte i fredags blockerade Indien antagandet av det…

OECD-bloggen

Skriv Sveriges ambassadör till OECD, Paris

Framgångar för Sverige i Unesco

14 november 2013 kl 16:09

I går valdes Sverige in i Unescos styrelse under organisationens pågående generalkonferens. Att…

Utpost Tbilisi

1 Sveriges ambassad, Tbilisi
Diana Janse

Tack för mig!

02 oktober 2013 kl 12:47

Det här blir sista gången jag skriver här, då jag efter tre år…