Unescos kommission för kommunikations- och informationsfrågor i arbete under mitt ordförandeskap.
Bildrättigheter

Framgångar för Sverige i Unesco

I går valdes Sverige in i Unescos styrelse under organisationens pågående generalkonferens. Att valet skulle gå bra visste vi, vad vi inte visste var att Sverige skulle få flest röster av samtliga de 28 länder som valdes in som nya medlemmar i styrelsen. Men det fick vi! 172 röster av 179 gilitiga tillföll Sverige.

Det får ses som en stor…

Läs hela inlägget >


Från öppning av Unescos 37:e generalkonferens.
Bildrättigheter

Unescos 37:e generalkonferens öppnad

Idag öppnade Unescos 37:e generalkonferens under högtidliga former. Den pågår till och med den 20 november och har flera viktiga frågor på dagordningen.

I morgon följer ett så kallat högnivåsegment, Leaders Forum, med ett antal stats- och regeringschefer på plats. Bland andra väntas presidenterna från Tunisien, Costa Rica och Tchad delta.

Den svenska delegationen leds av jämställdhets- och…

Läs hela inlägget >


OECD-sekretariatets Anthony O'Sullivan presenterar MENA-OECD-samarbetet på Utrikesdepartementet i Stockholm.
Bildrättigheter

MENA-OECD programmet fortsatt viktigt

I går redogjorde jag för OECD:s samarbete med MENA-regionen om investeringsfrågor i OECD:s kommitté för externa relationer (External Relations Committee, ERC)..

I förra veckan besökte företrädare för OECD-sekretariatet Stockholm för att redogöra för verksamheten för Utrikesdepartementet och Sida mot bakgrund av att Sverige finansierar en stor del av arbetet.

Slutsatsen var densamma från båda håll: Trots betydande svårigheter…

Läs hela inlägget >Bildrättigheter

Minskad fattigdom i Brasilien

Brasiliens ekonomi har vuxit avsevärt under senare år, och tillväxten har bidragit till att minska andelen fattiga i landet väsentligt.

Det är ett huvudbudskap från OECD:s senaste översyn av de brasilianska ekonomin, Economic Survey of Brazil, som presenterades tidigare i veckan, och som arbetats fram i organisationens Economic Development and Review Committee (EDRC).

Under den senaste…

Läs hela inlägget >


Hans Stråberg talar inför Svenska Handelskammaren i Frankrike på Svenska Klubben i Paris. Foto: Tina Darcel.
Bildrättigheter

OECD till stöd för TTIP

OECD:s arbete på handelsområdet kan ge ett värdefullt bidrag till ett brett handels- och investeringsavtal mellan EU och USA.

Det var slutsatsen efter överläggningar den 18 oktober mellan företrädare för OECD-sekretariatet och Hans Stråberg, Electrolux förre VD som nu är den europeiska ordföranden för det transatlantiska näringslivssamarbetet inom ramen för Trans-Atlantic Business Dialogue (TABD).

Förhandlingarna om Transatlantic Trade and…

Läs hela inlägget >


Lettland på väg mot OECD

Tidigare i veckan fattade vi beslut om den ”vägkarta” som stakar ut Lettlands väg mot att bli medlem av OECD.

Väg för Lettland är parallell med den för Colombia, som vi antog vid föregående rådsmöte.

Närmast kommer Lettland att överlämna sin bedömning av hur man uppfyller OECD:s omkring 250 legala instrument av olika slag.

Lettlands hållning kommer därefter…

Läs hela inlägget >


OECD:s generalsekreterare Angel Gurría. Foto: Anna Danielsson
Bildrättigheter

Naturresurser i fokus för Afrika-forum

I måndags hölls det årliga ekonomiska Afrika-forumet i OECD med organisationens Development Centre som arrangör. Forumet tog avstamp i OECD:s publikation ”African Economic Outlook 2013: Structural Transformation and Natural Resources”. Över 500 deltagare fanns på plats när ministrar, andra beslutsfattare, ekonomer, forskare och andra intressenter diskuterade Afrikas utmaningar.

Årets tema var naturresurser och hur dessa…

Läs hela inlägget >


Sverige står sig väl i PIAAC

Så har den länge emotsedda OECD-undersökningen av vuxnas färdigheter publicerats. Medan PISA är välkänt för att mäta 15-åringars kunskaper mäter PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) grundläggande färdigheter hos den vuxna befolkningen.

Undersökningen bygger på enkätsvar från omrkring 166.000 personer i åldrarna 16-65 år i 24 länder. Detta gör PIAAC till det mest omfattande projektet i sitt…

Läs hela inlägget >


Irina Bokova gratuleras efter att styrelsen nominerat henne till en ny period som generaldirektör för Unesco. Foto: Frida Gustafsson
Bildrättigheter

Bokova mot återval i Unesco

Det pågående styrelsemötet i Unesco är viktigare än vanligt av flera skäl.

För det första har styrelsen att hantera organisationens budgetkris. På grund av att USA inte längre betalar sina avgifter till Unesco – vilket i sin tur beror på att man enligt lag är förhindrad att göra utbetalningar till en organistation i vilken Palestina är medlem – måste styrelsen hantera…

Läs hela inlägget >


I paneldiskussion vid Prins Bertil Seminariet i Göteborg med Claes Alvstam, Per Cramer, Petros Mavroidis och Håkan Nordström. Foto: Andrea Burda
Bildrättigheter

Okonventionell handelspolitik?

Sedan finanskrisen bröt ut 2008 har diskussionen om ”okonventionell penningpolitik”, i form av att centralbanker pumpar ut likviditet i det finansiella systemet, varit omfattande. Effekterna av denna politik kan vara svåra att förutse.

Givet den handelspolitiska utvecklingen kan det vara relevant att resa frågan om vi också står inför ”okonventionell handelspolitik”, på grund av att de stora ekonomierna nu för…

Läs hela inlägget >


Senaste inlägg i våra omvärldsbloggar

Praktikplats: Bangkok

Skriv Praktikant på ambassaden i Bangkok

Gratulerer med Dagen

22 maj 2015 kl 02:12

Hej kära läsare!

Nästa vecka är en händelserik vecka då både hälsodelegationen och…

Världshandelsbloggen

Skriv Sveriges ambassadör till WTO, Genève
Joakim Reiter

Den som gapar efter mycket…

26 juli 2014 kl 23:21

Vid allmänna rådets möte i fredags blockerade Indien antagandet av det…

Globalt från New York

Skriv Sveriges FN-representation i New York

Kronprinsessebesök

05 oktober 2013 kl 02:46

Idag har vi haft nöjet att ha kronprinsessan Victoria på besök. Hon och…

Utpost Tbilisi

1 Sveriges ambassad, Tbilisi
Diana Janse

Tack för mig!

02 oktober 2013 kl 12:47

Det här blir sista gången jag skriver här, då jag efter tre år…