Statssekreterare Gunnar Oom. Foto: David Sjögren
Bildrättigheter

Viktig ‘Aid for Trade’

Bistånd under benämningen Aid for Trade har sedan starten 2005 utvecklats till ett nyckelprojekt på utvecklingsområdet.

Vikten av handel och investeringar för utveckling kan inte nog understrykas. Fortsatta biståndsinsatser för att göra det lättare för utvecklingsländer att ta del av världshandelns fördelar är nödvändiga.

Det var huvudbudskapet från första dagens policydialog om Aid for Trade i OECD.

Budskapet var unisont från flera ministrar från utvecklingsländer liksom från WTO:s generaldirektör Pascal Lamy, EU:s handelskommissionär Karel de Gucht och statssekreterare Gunnar Oom, som ledde den svenska delegationen.

Därmed har ett viktigt syfte med mötet uppnåtts.

En stark signal om att Aid for Trade är, och måste fortsätta vara, av största vikt har skickats.

En god grund har lags för fortsatt arbete med sikte på ett förnyat mandat för projektet i slutet av 2013.

WTO leder det övergripande arbetet men samverkar nära med OECD, UNCTAD, Världsbanken och andra organisationer. Samtidigt är WTO:s medlemsländer självfallet nyckelaktörer, allt fler som givare, men flertalet fortfarande på mottagarsidan.

Härutöver har medlemmarna i OECD och organisationens utvecklingskommitte, DAC, en viktig uppgift att  föra Aid for Trade  vidare.

2010 kunde 45 miljarder biståndsdollar definieras som Aid for Trade. Det innebär en ökning med 80 procent från 2005.

Under begreppet ryms bistånd som går från allt till utbildning av handelsförhandlande, certifiering och godkännande av varor, förbättrade tull- och gränsprocedurer samt utbyggnad av infrastruktur i form av vägar och hamnar som underlättar handel.

Mellan 2010 och 2011 ökade Sveriges bidrag till Aid for Trade från omkring 590 miljoner till 1,1 miljarder kronor. Vi deltar också genom våra bidrag till EU, Världsbanken och andra internationella organisationer.

Sverige är dessutom, tillsammans med EU-kommissionen och Overseas Development Institute, medarrangör för OECD-mötet den 16-17 januari.

Allt detta vittnar om den vikt Sverige fäster vid Aid for Trade.

Totalt samlade mötet omkring 300 deletagare, vilket också vittnar om både intresse och vikt. 

Bland deltagarna fanns Sveriges förra WTO-ambassadör och SNS:s nuvarande VD Mia Horn af Rantzien, som var hjärna och motor bakom projektet när det startade.

I sitt anförande framhöll Gunnar Oom vikten av att Aid for Trade riktas till de minst utvecklade länderna, främjar regional integration och syd-sydhandel.

Som exempel på svenska insatser nämnde han stödet till centret för handelspolitisk utbildning, trapca, i Arusha, Tanzania, kurser om ursprungsregler, MENA-OECD-initiativet till stöd för näringslivsklimat och investeringar i Nordafrika och Mellanöstern samt finansieringen av en handbok i konsten att genomföra förenklingar av handelsprocedurer.

I diskussionen underströks bland annat att Aid for Trade i framtiden bör inriktas mer mot finansiering av handel och för att mobilisera nya flöden av handel och investeringar.

Det finns ett starkt politiskt stöd för Aid for Trade. Det bådar gott inför den mer tekniska översynen av projektet som ska göras i WTO i sommar.

Därefter är det av vikt att kloka beslut om en fortsättningen fattas vid WTO:s ministermöte i Indonesien i slutet av året.

I morgon fortsätter diskussionerna i OECD. Då med deltagande av bland andra Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.


0 kommentarer Skriv kommentar

Kommentera inlägget

För att skriva kommentarer måste du logga in med Facebook:

Läs om bloggarnas netikett

Senaste inlägg i våra omvärldsbloggar

Praktikplats: Bangkok

Skriv Praktikant på ambassaden i Bangkok

#SFF2015

24 april 2015 kl 03:01

Hej alla läsare!

I onsdags var det invigning för The Swedish Film Festival…

Världshandelsbloggen

Skriv Sveriges ambassadör till WTO, Genève
Joakim Reiter

Den som gapar efter mycket…

26 juli 2014 kl 23:21

Vid allmänna rådets möte i fredags blockerade Indien antagandet av det…

Globalt från New York

Skriv Sveriges FN-representation i New York

Kronprinsessebesök

05 oktober 2013 kl 02:46

Idag har vi haft nöjet att ha kronprinsessan Victoria på besök. Hon och…

Utpost Tbilisi

1 Sveriges ambassad, Tbilisi
Diana Janse

Tack för mig!

02 oktober 2013 kl 12:47

Det här blir sista gången jag skriver här, då jag efter tre år…