FN:s firande av kvinnodagen med talare som Ban Ki-Moon och Hillary Clinton, som båda betonade vikten av att jämställdhet står i centrum av post 2015-agendan.

FN:s firande av kvinnodagen med talare som Ban Ki-Moon och Hillary Clinton, som båda betonade vikten av att jämställdhet står i centrum av post 2015-agendan.
Bildrättigheter

Kvinnodagen: jämställdhet en prioritering för svenskt bistånd

Malena Gyllenhak reflekterar kring jämställdhet i samband med internationella kvinnodagen den 8 mars. Malena går UD:s diplomatprogram och arbetar med jämställdhetsfrågor på UD:s enhet för styrning av utvecklingssamarbete (USTYR).

Jämställdhet är en av de främsta prioriteringarna i det svenska biståndsarbetet och som samordnare av frågan kan jag bekräfta att det är mycket att göra! Eftersom jämställdhet ska genomsyra all multilateral och bilateral verksamhet är behovet av stöd inom olika delar av utrikesdepartementet stort, vilket märks inte minst av det faktum att vi är många som arbetar med frågan. På styrelsemöten inom…

Läs hela inlägget >


Från UNFPA:s fotoutställning "Too young to wed" som just nu turnerar i världen och når Sverige i april.

Äntligen: MR-rådsårets allra första dag

Så var den äntligen här: MR-rådsårets allra första dag! Idag inleddes marssessionen, årets första, längsta och mest arbetstyngda session. I veckorna fyra möts nu det…

GFMD Sekretariatet i årligt möte med FN:s generalsekreterare

Ambassadör Eva Åkerman Börje, som leder det svenska ordförandeskapet i det Globala forumet för migration och utveckling (GFMD), har precis återvänt från New York. Högst…

Skriften "Från befolkningfrågor till SRHR – Sveriges globala engagemang i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter" presenterades vid ett fullsatt seminarium tidigare i februari. Foto:UD

Kairoprogrammet som vattendelare

”De hetaste debatterna i Kairo berörde rättigheter, till exempel abort, sexualundervisning och föräldrars rättigheter att bestämma om sina barn. Ibland ledde det till ögonblick av…

Alla inlägg

Twitter: #post2015

Discussing how to move forward #Post2015 in UN's Trusteeship Council Chambers. http://t.co/nxW8thy9R4
10 months ago
RT @Habitat_org: The @UN is developing new global targets to create a healthier, more prosperous planet http://t.co/G2q3dYKkVs #post2015
10 months ago

Twitter: @JohannaTeague

En engagerad biståndsminister #post2015 och en bra kommentar från styrgruppen i concord #cso @SvkInt @JohannaTeague http://t.co/rnHl3NFckU
11 months ago
The High Level Panel Report: First Reactions | Center For Global Development http://t.co/teX4sr7WGd
11 months ago
Se diskussionen mellan CSOs och HLP medlemmar om rapporten från igår http://t.co/JYKFpPqm7c’s-report-on-the-post-2015-agenda/2423926213001
11 months ago

Tyck till i vår idébank

Hela regeringen har ett ansvar att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling. Svensk migrationspolitik, europeisk jordbrukspolitik och globala finansmarknader påverkar fattiga människors liv.

Har du idéer om hur regeringens samlade politik kan förbättra förutsättningarna för människor som lever i fattigdom? Hur kan biståndet anpassas till dagens verklighet för att göra mest nytta?

Dela idéer. Diskutera. Tyck till.

Ge oss dina idéer på hur den svenska utvecklingspolitiken kan bli ännu bättre på att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling. Just nu pågår ett intensivt arbete med att ta fram nya mål för global utveckling efter 2015, i praktiken vad som ska ersätta de nuvarande millenniemålen. Hur bör de se ut tycker du? Välkommen med dina tankar här på bloggen, på Twitter under #post2015 eller i Facebookgruppen Utvecklingsmålen post-2015".

Just Give Money to the Poor

Bläddra vidare bland någons blogginlägg

Idé om certifiering

Engagerade entreprenörer

Karta över inlägg, omvärldsbloggar, ambassader och avrådan från resor

Via kartan hittar du aktuellt innehåll som är kopplat till ett geografiskt område. Filtrera gärna efter det innehåll du är intresserad av.