Vår framtida värld - nya milleniemål 2015

Liberias president Ellen Sirleaf Johnson är en av medlemmarna, och även en av ordföranden, i FN:s millenniemålspanel som just nu möts i London.
Bildrättigheter


Vår världsbild behöver uppdateras

Igår höll millenniemålspanelen, nu på plats i London, sin första reella dialog. Dagen var upplagd kring olika teman – Hans Rosling inledde med en mycket uppskattad presentation om vår ouppdaterade världsbild med fokus på fertilitet, resurser och energi. Han jämförde svenska befolkningens kunskaper om utvecklingsfrågor med schimpansers och visade på att det är större sannolikhet att schimpanserna svarar rätt på frågor om situationen än gemene man – den uppfattning vi har rimmar med hur verkligheten såg ut för tjugo år sedan (Läs Roslings ledare i DN om precis detta här).

Efter det följde tematiska sessioner på ämnena transparens och ansvarsutkrävande, rättssäkerhet, personlig säkerhet samt hållbar förvaltning av naturresurser.

På ett övergripande plan verkar det finnas samsyn om att den miljömässiga dimensionen av hållbar utveckling måste integreras samt att den nya utvecklingsagendan ska gälla för alla. Panelens uppdrag blir först och främst att se till helheten och vilka frågor panelen ska ställa innan man börjar gå in på frågor på alltför detaljerad nivå. Många panelmedlemmar uttryckte stöd för tanken om en uppsättning mål (alltså att undvika att ha både nya, globala utvecklingsmål och mål för hållbar utveckling utan istället sträva efter att integrera dem).

Panelen hade också en bra diskussion om transparens och ansvarsutkrävande. Bland annat uttrycktes att frågorna inte ska ses i isolering utan kopplas till demokrati. Gunilla Carlsson tog ett bredare perspektiv och föreslog att kunskap är en bra ingång för transparensfrågor. För att kunna ta informerade beslut krävs kunskap, och för att beslutsfattarna ska kunna hållas ansvariga för sina beslut krävs också kunskap, både genom utbildning men också genom insyn i beslutsprocesserna. Diskussionen fortsatte i samma anda under temat rättsäkerhet. Gunilla Carlsson lyfte frågan om tillit och att transparent information bidrar till tillit samt att rätten till deltagande är fundamental för utveckling.

Inom ramen för ”personlig säkerhet” togs många ämnen upp, bland annat relationen till utveckling – våld kan på några timmar rasera år av utveckling – men också de nära kopplingarna till jämställdhetsfrågor, sexuellt våld, etniska motsättningar och hur trygga människor känner sig i sina samhällen.  Temat är mycket politiskt och svårt att mäta tekniskt. Gunilla Carlsson uttryckte att internationella samfundet har speciellt ansvar i länder där staten inte är stark. Bristen på säkerhet är ett globalt fenomen och ett hinder för tillväxt och utveckling. Ansatsen måste därför också vara global.

Idag fortsätter diskussionen. Det absolut viktigaste är att komma överens om vision för panelen samt vilka frågeställningar panelen bör besvara.

 


0 kommentarer Skriv kommentar

Kommentera inlägget

För att skriva kommentarer måste du logga in med Facebook:

Läs om bloggarnas netikett

Senaste inlägg i våra omvärldsbloggar

Praktikplats: Bangkok

Skriv Praktikant på ambassaden i Bangkok

Mr Tova at your service

01 maj 2015 kl 04:54

Jag är fullt medveten om att mitt vikinganamn inte är fullt gångbart på…

Världshandelsbloggen

Skriv Sveriges ambassadör till WTO, Genève
Joakim Reiter

Den som gapar efter mycket…

26 juli 2014 kl 23:21

Vid allmänna rådets möte i fredags blockerade Indien antagandet av det…

OECD-bloggen

Skriv Sveriges ambassadör till OECD, Paris

Framgångar för Sverige i Unesco

14 november 2013 kl 16:09

I går valdes Sverige in i Unescos styrelse under organisationens pågående generalkonferens. Att…

Globalt från New York

Skriv Sveriges FN-representation i New York

Kronprinsessebesök

05 oktober 2013 kl 02:46

Idag har vi haft nöjet att ha kronprinsessan Victoria på besök. Hon och…