Vår framtida värld - nya milleniemål 2015

Inlägg taggade med Världsbanken

Konferens i Bryssel om den humanitära situationen i Syrien och dess grannländer. Foto: UD

Syrien behöver mer stöd. EU skjuter till 147 miljoner euro.

Utrikesrådet för internationellt utvecklingssamarbete, Ann-Sofie Nilsson bloggar från givarkonferens i Bryssel.

Igår, den 18 december, träffades ett antal stora humanitära givare och…

IMFs och Världsbankens vårmöten. Foto: Hans Henric Lundquist

Sanitet lyftes på IMFs och Världsbankens vårmöten

Hans Henric Lundquist på UDs enhet för styrning av utvecklingssamarbetet (USTYR) har precis deltagit i Sveriges delegation till IMFs och…

”End Poverty 2030”, foto Jöran Bjällerstedt

”End Poverty 2030” och ökat fokus på de sviktande staterna

Den internationella dialogen för freds och statsbyggande anordnade i samband med Världsbankens vårmöte i Washington DC den 20-22 april, ett…

Gunilla Carlsson med medarbetare vid ett av förberedelsemötena inför bankdagarna. Foto: Helge Flärd/UD

Jämställdhet lönar sig

Den 11-12 december är Sverige värd för två stora möten med Världsbanken: Ett nordiskt-baltiskt guvernörsmöte med Världsbankens president …

Offentlighetsprincipen i hamn i Afrikanska utvecklingsbanken!

Henrik Bergquist, som arbetar med de internationella utvecklingsbankerna på UD, är tillbaka med ett nytt gästinlägg här på bloggen för utvecklingspolitik.

Strax…

En praktikants betraktelser

För två veckor sedan deltog jag i ett möte med Världsbankens vicepresident Axel van Trotsenburg samt landrepresentanter från…

Världsbanken om det förändrade biståndslandskapet

 Min kollega här på gruppen för multilaterala utvecklingsbanker (enheten för multilateralt utvecklingsssamarbete UD-MU) Emma Nilsson drog i trådarna när Världsbankens vicepresident Axel…

Jämställdhet är smart ekonomi

Den som besökte Washington i höstas möttes av en omfattande kampanj. På affischer, busshållplatser och tv-skärmar syntes jämställdhetsbudskap under parollen …

Det nya våldet som befäster fattigdomen

1,5 miljarder människor bor i länder där organiserad brottslighet, våld, politiskt våld eller väpnade konflikter är en del av vardagen.

Igår var…

Framtidsfrågor för utveckling

Häromveckan deltog jag i ett givarmöte med Världsbanksgruppen i Paris för att diskutera aktuella frågor. (Nej, inte den aktuella frågan fast…